აეროზოლი
ავეჯის საწმენდი საშუალებები
ერთჯერადი ჭურჭელი
იატაკის საწმენდი საშუალებები
მათეთრებელი, ლაქების ამომყვანი
ნაგვის პარკი
პარკი
საპონი
სარეცხი ფხვნილი (სითხე)
საწმენდი (სახეხი) საშუალებები
ტილო
ტომარა
ტუალეტის ქაღალდი
შესაფუთი საშუალებები
შუშის საწმენდი სითხე
ცოცხი, აქანდაზი, იატაკის საწმენდი ჯოხი
ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები
ხელთათმანი
ხელსახოცი
ჯაგრისი
სხვა
00414

ჩაი შავი გურიელი 100ც

13.69
00407

ჩაი შავი გურიელი 25ც

3.82
00130

ცოცხი

7.67
00129

ცოცხი აქანდაზით

16.10
00202

ცოცხი აქანდაზით T375

19.43
00226

ცოცხი ვიეტნამის

10.50
00215

ჭურჭლის ჟელე 5ლ

10.15
00213

ჭურჭლის ღრუბელი ALFA 1ც

1.05
00162

ჭურჭლის ღრუბელი parex 5ც

3.15
00104

ხელსახოცი Z

3.50
00349

ხელსახოცი Z (200ც) SELPAK

5.46
00107

ხის ჩხირები 100ც

1.50