აეროზოლი
ავეჯის საწმენდი საშუალებები
ერთჯერადი ჭურჭელი
იატაკის საწმენდი საშუალებები
მათეთრებელი, ლაქების ამომყვანი
ნაგვის პარკი
პარკი
საპონი
სარეცხი ფხვნილი (სითხე)
საწმენდი (სახეხი) საშუალებები
ტილო
ტომარა
ტუალეტის ქაღალდი
შესაფუთი საშუალებები
შუშის საწმენდი სითხე
ცოცხი, აქანდაზი, იატაკის საწმენდი ჯოხი
ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები
ხელთათმანი
ხელსახოცი
ჯაგრისი
სხვა
00149

ზიპიანი პარკი 10x12 100ც

5.46
00150

ზიპიანი პარკი 11x14 100ც

5.46
00151

ზიპიანი პარკი 13x16 100ც

6.58
00152

ზიპიანი პარკი 15x18 100ც

7.67
00153

ზიპიანი პარკი 17x23 100ც

9.00
00250

ზიპიანი პარკი 23x31 1ც

0.21
00144

ზიპიანი პარკი 5x5 100ც

1.30
00145

ზიპიანი პარკი 6x7 100ც

1.65
00146

ზიპიანი პარკი 7x9 100ც

2.21
00147

ზიპიანი პარკი 8x10 100ც

3.29
00148

ზიპიანი პარკი 9x11 100ც

3.82
00122

თერმო ჭიქა KARNAVAL 25ც

2.50
00119

ნაგვის პარკი 16მკ 200ც

3.85
00114

ნაგვის პარკი 55x60 ARMA

1.79
00154

ნაგვის პარკი 72X95 KOROPLAST

3.82