აეროზოლი
ავეჯის საწმენდი საშუალებები
ერთჯერადი ჭურჭელი
იატაკის საწმენდი საშუალებები
მათეთრებელი, ლაქების ამომყვანი
ნაგვის პარკი
პარკი
საპონი
სარეცხი ფხვნილი (სითხე)
საწმენდი (სახეხი) საშუალებები
ტილო
ტომარა
ტუალეტის ქაღალდი
შესაფუთი საშუალებები
შუშის საწმენდი სითხე
ცოცხი, აქანდაზი, იატაკის საწმენდი ჯოხი
ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები
ხელთათმანი
ხელსახოცი
ჯაგრისი
სხვა
00164

რკინის სახეხი parex

0.81
00268

ფეირი fairy 1350მლ

8.75
00138

ფეირი fairy 450მლ

3.50
00215

ჭურჭლის ჟელე 5ლ

10.15
00213

ჭურჭლის ღრუბელი ALFA 1ც

1.05
00162

ჭურჭლის ღრუბელი parex 5ც

3.15