აეროზოლი
ავეჯის საწმენდი საშუალებები
ერთჯერადი ჭურჭელი
იატაკის საწმენდი საშუალებები
მათეთრებელი, ლაქების ამომყვანი
ნაგვის პარკი
პარკი
საპონი
სარეცხი ფხვნილი (სითხე)
საწმენდი (სახეხი) საშუალებები
ტილო
ტომარა
ტუალეტის ქაღალდი
შესაფუთი საშუალებები
შუშის საწმენდი სითხე
ცოცხი, აქანდაზი, იატაკის საწმენდი ჯოხი
ჭურჭლის სარეცხი საშუალებები
ხელთათმანი
ხელსახოცი
ჯაგრისი
სხვა
00131

CIF cream სიფ კრემი 750მლ

6.79
00132

domestos დომესტოსი 750მლ

4.50 5.25
60075

დეზობარიერი 60X40

80.01
00256

კომეტი 500გრ comet

4.20
00249

კროტი KROT

3.82
00304

პემოლუქსი 180გრ

2.59
00200

რაქშა 500გრ rakhsha

1.93
00247

სიფ კრემი SIO 500გრ

4.38
00291

შვაბრის ტილო ტე-121

14.00